20220413_145137_0000-1910x1074

Gerilla Marketing Nedir?

Kavram olarak ilk kez 1984 yılında Jay Conrad Levinson tarafından yazılan kitapta bahsedilen bu pazarlama yöntemi, reklamcılar için adeta bir fiyat-performans operasyonu sunmaktadır. “Gerilla” terimi, düzenli ordulara karşı savaşmadan “düşman”a zarar vererek saldıran ve uzaklaşan silahlı milislerle kurulan benzerlikten kaynaklanmaktadır.

Markalar veya STK’lar, yaratıcı çalışmalarla hedef kitlelerini anlık olarak şaşırtıp sarsıyor ve bu sürece gerilla pazarlama adı veriliyor. Bu yaklaşım yaratıcılığı vurgular ve genellikle büyük bütçeler gerektirmez. Küçük veya orta ölçekli işletmeler için önemli bir marka bilinirliği oluşturmak da yararlıdır. Gerilla pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerinden oldukça farklıdır. Çünkü hem görsel olarak hem de ifade gücü açısından alışılmadık bir bakış açısı gerektiriyor. Ancak başarılı gerilla pazarlama örnekleri, strateji doğru tasarlanırsa gerilla pazarlamanın beklenenden daha etkili olabileceğini kanıtlıyor.

Gerilla pazarlama ile viral pazarlama arasındaki ilişki nedir?

Gerilla pazarlama, hedeflenen grupları şaşırtmayı ve alışılmadık bir şekilde dikkatlerini çekmeyi amaçlar. Konvansiyonel yöntemlere göre daha ucuz ve kolay paylaşılabilir olmalıdır. Dolayısıyla gerilla pazarlama projelerinin büyük çoğunluğu viral etkiye dayalıdır. Diğer bir deyişle viral pazarlama ile gerilla pazarlama arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu pazarlama yönteminde hedef kitleyi çok geniş tutmamak önemlidir. Temel amaç, beklenmedik bir anda ve yerde sınırlı bir hedef kitle üzerinde daha az maliyetli unutulmaz bir etki yaratmaktır. Mümkünse subliminal reklam uygulanabilir.

Gerilla pazarlama taktiklerinin avantajları nelerdir?

Gerilla pazarlama taktikleri – herhangi bir pazarlama yöntemi gibi – bazı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Başarılı gerilla pazarlamanın anahtarı, bu iki tarafı dengelemeye çalışarak riskleri en aza indirmektir. Strateji bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Gerilla pazarlamanın avantajları şu şekilde özetlenebilir:

• Ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve insanları şaşırtır.

• Yaratıcı etki ile marka bilinirliğini arttırır.

• Her yerde ve kolayca paylaşılabildiği için hızlı bir şekilde paylaşılabilir ve viral hale gelebilir. İnsanların akıllı cihazlar aracılığıyla her zamankinden daha fazla mobil hale geldiği günümüz dünyasında bu çok büyük bir avantaj.

• Sıra dışı olduğunu iddia eder ve alışılmış düşünceyi kırmayı amaçlar. Geleneksel medya ve reklam yöntemleriyle tanıtılan ürünlerden farklılaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda markayı yenilikçi olarak da yansıtmaktadır.

• Zaman zaman yaratıcı çalışmalara farklı bir renk katabilecek sanatsal içgörüler içerebilir.

• Her türlü figür, ikon, metin, görsel veya nesne her yerde gerilla pazarlama unsuru olarak kullanılabilir. Dolayısıyla gerilla pazarlaması sınırların ötesine kolaylıkla geçebilir.

Gerilla pazarlama fikirlerinin riskleri nelerdir?

Gerilla pazarlamanın avantajları olmasına rağmen yine de bir risk hesabı gerektirmektedir. Bu riskler şu şekilde özetlenebilir:

• Gerilla pazarlama çabalarının geri dönüşü kısa vadeli değildir. Bu nedenle yer ve zaman seçimi, projenin açık ve anlaşılır olması esastır.

• Gerilla pazarlama projelerini ölçmek özellikle dijital pazarlama projeleri ile kıyaslandığında daha zordur. Hedef kitlenin projeye maruz kalması, içeriğin virallik düzeyine bakılarak anlaşılabilir.

• İş net olmayabilir veya yanlış anlaşılabilir. İlk durumda, sunulan içeriğin marka ile hiçbir şekilde ilişkilendirilmediği anlamına gelir. Soru ikincisi ise, gerilla pazarlamanın amacının başlangıçta yeterince incelenmediğini kanıtlar. Muhtemelen, olası dezavantajlar iyi hesaplanmadı.

Bu yöntemin kullanılabileceği potansiyel alanlardan biri de dijital medyadır. Gerilla pazarlama örneklerinizi dijital ortamda daha görünür hale getirebilirsiniz. Özellikle kurumsal toplantıların ve satış odaklı etkinliklerin fiziksel mekanlardan sanal mekanlara taşındığı günümüzde.