hands-unrecognizable-work-colleagues-discussing-icons-project-min

İş Alımlarında Sosyal Medyanın Etkisi Nelerdir?

Mobil teknolojiler, modern çağ ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aynı doğrultuda gelişmiş ve dönüşmüştür. Bu etkenler de sosyal medyanın günümüzdeki konumuna ulaşmasına etki eden önemli faktörlerdendir. İnternet ve bilişim teknolojileri insanların iletişim yelpazesini genişletmiş ve geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır. 

İnsan hayatında etkisi olan bu etkenlerin iş gücü piyasasında da kendini var etmesini sağlamış ve iş alım yapan şirketlerin çokça tercih ettiği bir ağ olarak meydana gelmiştir.  Son yıllarda sosyal medya ve ağ kullanımı yaygınlaşmış bu da bir çok iş arayan insanın çevrimiçi platformlarda kendi bireysel kimliklerini ve ilgi alanlarını oluşturmasına, iş piyasasında kendini daha ulaşılabilir bir şekilde var edebilmesine fırsat tanımıştır. İnsan kaynakları uzmanları, adayları işe almadan önce adayların geçmişine bakıyor ve bu konuda sosyal medya anlayışı yaygın bir hale geliyor. 

Sosyal medyalarına bakarak adayların çevrelerine, arkadaşlarına, alışkanlıkları gibi unsurları daha yakından gözlemlenebiliyor. Bu amaca yönelik bir çok kuruluş, kişilerin geçmişlerine yönelik paylaştıklarını ve sosyal medya paylaşım verilerini kolayca bir çok müşterisine destekleyerek ulaştırabiliyor. Kişilerin sosyal medyalarında sergiledikleri davranışlar iş alım sürecinde kritik bir önem taşıyor. Facebook, Twitter ve Linkledln gibi sosyal ağları kullanan adayların paylaşımları iş alım süreci için dikkat edilmesi gereken önemli bir etmen gibi gözüküyor.

Comments are closed.